Cenník

Prenájom ľadovej plochy

 60 min od 6:00 hod do 14:00 hod cez pracovné dni = 30 EUR

 60 min od 14:00 hod do 24:00 hod = 50 EUR

 75 min VIP šatňa, alebo 2 štandardné šatne (rolba na sucho, alebo bez rolby) = 65 EUR

Viac informacií a objednávky na tel.: +421 (0) 905 641 753

E-mail: info@arenabago.sk